In de zomer van 2015 zal de oude vestingstad Gorinchem voor de derde keer gastheer en toneel zijn van de grote en spraakmakende kunstmanifestatie Symposion Gorinchem 2015. De organisatie is weer in handen van de Stichting Symposion. Het succesvolle Symposion 2005 trok maar liefst 80.000 bezoekers.

De kunstzinnige uitgangspunten zijn dezelfde als die van de vorige edities. De opzet zal echter breder zijn. Juist in deze tijd van bezuinigingen en stagnatie is kunst onmisbaar. Creativiteit en economie stimuleren elkaar en bevorderen de leefbaarheid. Bovenal is creativiteit een uitstekende manier om jezelf, je directe omgeving en de samenleving verder te ontwikkelen.

Thema van de nu gekozen opzet is het ‘twaalf provinciën plan’. Er werd in elke provincie een representatieve coördinator/ambassadeur aangezocht om een aantal kunstenaars voor te dragen die een bijdrage konden leveren aan het thema van dit tentoonstellingsevenement. Vooral kunstenaars die zich nog moeten bewijzen krijgen een kans. Elk symposion is een zoektocht naar kwaliteit en experiment. De kwaliteit van de voorgedragen werken werd beoordeeld door de raad van advies van het Symposion.

Het Symposion van 1974 was een impuls voor de geometrischabstracte en constructivistische richting in de kunst. Om de relatie met het thema voor 2015 zichtbaar te maken zijn 56 kunstenaars die een relatie hebben met de Symposia 1974 en 2005 uitgenodigd.

Het resultaat is dat bijna 170 abstract-geometrische en constructivistische kunstenaars van juni t/m augustus zullen exposeren. Vanuit alle provinciën zullen meer dan 300 kunstwerken geëxposeerd gaan worden in binnen locaties en op buitenlocaties dichtbij en in het centrum van Gorinchem. Symposion 2015 wordt op zaterdag 6 juni officieel geopend. De twee voorgaande edities werden geopend door toenmalig Koningin Beatrix. De expositie duurt 3 maanden en de toegang tot alle locaties is voor het publiek gratis. Meer informatie op www.symposion-gorinchem.nlof via Facebook www.facebook.com/symposiongorinchem.