expositie ‘Trialoog in Ruimte’ Glazen Huis, in het Amstelpark te Amsterdam Van 8 tot en met 25 maart 2007 presenteren Herman van de Poll, Fons Heijnsbroek en Albert de Wilde hun expositie ‘Trialoog over Ruimte’. Deze Trialoog vindt plaats in het ‘Glazen Huis’, in het Amstelpark te Amsterdam. De 3 kunstenaars hebben zich de laatste jaren in hun onderzoek van het eigen en elkaars werk geconcentreerd op ruimte. Ieder van hen verbeeldt de ruimte op een eigen wijze in tekeningen en schilderijen. Vandaaruit zoeken ze in beeldtaal naar hun onderlinge verbanden en verschillen en inspireren elkaar zo tot nieuwe beelden en tekst: Trialoog! Wat de drie kunstenaars onderling verbindt is hun keuze om ruimte en transparantie te verbeelden binnen de moderne kunst. Herman van de Poll wil vormen geven aan het aspect van de oneindigheid van de ruimte, waarbij het bestaan van 'fractals' uit de wiskunde voor hem een belangrijke inspiratiebron is. Zijn schilderijen zijn sterk gelaagd, zodat de kijker diep naar binnen kan gaan zonder dat er grenzen worden gesteld. Voor Albert de Wilde speelt de inwendige ruimte een grote rol, een ruimte die ontstaat door je er in te bewegen. Die voelbaar aanwezig wordt als een menselijke ruimte waarbinnen we proberen te leven. Fons Heijnsbroek waardeert zowel de omringende ruimte als ook de inwendige ruimte in de dingen en levende wezens; voor hem is dit één en dezelfde ruimte. Met zijn geschilderde beelden wil hij de grote ruimte ervaarbaar maken via de inwendige ruimte. Tijdens de tentoonstelling in het Glazen Huis zullen bezoekers niet alleen visueel, maar ook door de manier van tentoonstellen en door het tonen van teksten in contact komen met verschillende benaderingen van ruimte. Het thema wordt zo vanuit verschillende invalshoeken verkend, met als kern de ontstane visuele Trialoog: het op elkaar ontwikkelde werk! Soms zal dit leiden tot het uitdijen van het begrip ruimte en soms juist tot een beperking, maar altijd komt het tot vorm, tot visuele voorstellen van ruimte. plaats, data en openingstijden: expositie: ‘Trialoog over ruimte’ open van donderdag 8 tot en met zondag 25 maart, s maandags gesloten openingstijden: werkdagen: 12.00 uur tot 17.00 uur zaterdag en zondag: 11.00 uur tot 18.00 uur meer informatie: telefoon Fons Heijnsbroek; 020-6223681 mail-adres: mail@dekunsten.net website: http://www.heijnsbroek.nl/gallery/page/id/389418.html : http://www.heijnsbroek.nl/gallery/page/id/389418.html