• Symposion 2015 Gorinchem

    Prinses Beatrix opent 6 juni Symposion Gorinchem 2015 met elf kunstenaars uit Drenthe In de zomer van 2015 zal de oude vestingstad Gorinchem voor de derde keer gastheer en toneel zijn van de grote en spraakmakende kunstmanifestatie Symposion Gorinchem 2015. Thema van de nu gekozen opzet is ‘De Twaalf Provinciën”. 11Drentse kunstenaars nemen hier aan deel. Het succesvolle Sympo¬sion 2005 trok 80.000 bezoekers. De kunstzinnige uitgangspunten zijn dezelfde als die van de vorige edities. De opzet zal echter breder zijn. Juist in deze tijd van bezuinigingen en stagnatie is kunst onmisbaar. Er werd in elke provincie een represen¬tatieve ambassadeur aangezocht om een aantal kunstenaars voor te dragen die een bijdrage konden leveren aan het thema van dit tentoonstellingsevenement. Vooral kunstenaars die zich nog moeten bewijzen krijgen een kans. Elk symposion is een zoektocht naar kwaliteit en experiment. De kwaliteit van de voorgedragen werken werd beoor¬deeld door de raad van advies van het Symposion. Het resultaat is dat bijna 170 abstract-geometrische en constructivistische kunstenaars van juni t/m augustus zullen exposeren. Vanuit alle provinciën worden meer dan 400 kunstwerken geëxposeerd in binnen- en buitenlocaties dichtbij of in het centrum van Gorinchem. Provincie-ambassadeur voor Drenthe Hans Zabel stelde 22 kunstenaars voor aan de kunstcommissie van de manifestatie. Deze commissie koos als representanten van de provincie Drenthe Wim Biewenga, Femke van Dam, Anneke Jansen-Kniesmeijer, Carlo Kroon, Ruud Mast, Jean Le Noble, Herman van de Poll, Tobi van Ringen, Colin de Rover, Betty Simonides en Liesbeth Takken. Ambassadeur Hans Zabel: Het was ook voor mij een verrassing een groep kunstenaars te ontdekken die zich in deze bijzondere ‘samengestelde beeld-taal’ uitdrukken. In deze ‘twaalfprovinciëntentoonstelling’ gaat het voor mij over de ongrijpbaarheid van het leven. De essentie of het wezen van ‘Leven’, van ‘Zijn’ dat niet zomaar te vatten is. Deze onvoorstelbaarheid wordt door deze abstracte, niet-verhalende beeld-talen mijns inziens uitstekend verbeeld. Symposion wordt op zaterdag 6 juni officieel geopend door prinses Beatrix. De manifestatie duurt tot eind augustus en de toegang tot alle locaties is voor het publiek gratis.


    www.symposion-gorinchem.nl